Najnovija verzija rasporeda kolokvijuma za letnji semestar

Objavljena je nova verzija rasporeda kolokvijuma za letnji semestar školske 2018/2019 za matematičke i informatičke smerove.

 

Poslednja izmena 22.5.2019.