Najbolje napisan master rad iz oblasti Matematike

Na sednici Veća Departmana održanoj dana 17.12.2015. godine za najbolje napisan master rad iz oblasti Matematike odabrana su tri rada:

 

- master rad pod naslovom „Rang i idempotentni rang u nekim polugrupama transformacija“ kandidata Ivane Đurđev

- master rad pod naslovom “Modeli protoka krvi u arterijama“ kandidata Sanje Ružičić

- master rad pod naslovom „Modulske metode za rešavanje problema linearne komplementarnosti” kandidata Ernesta Šance