Konsultacije u vezi prebacivanja na novi integrisani studijski program M5 Master profesor matematike

Konsultacije u vezi prebacivanja na novi integrisani studijski program M5 Master profesor matematike sa starijih studijskih programa M0, M3, M4 bice 
u petak, 5. oktobra 2108, u 13h, u Klubu nastavnika na II spratu DMI.


U toku je priznavanje ispita onima koji su do sada predali molbe. Oni koji do petka, 5. oktobra ne budu dobili odluku o priznavanju u studentskoj sluzbi, imaju verovatno dokumentaciju koja treba da se dopuni. To se pre svega odnosi na one koji zele da im se priznaju neki ispiti sa smerova A1 ili A2, a nisu predali potvrdu o polozenim ispitima na tim studijskim programima.