Konkurs za najbolje napisani master rad

Veće Departmana za matematiku i informatiku donelo je odluku da se ustanovi nagrada za najbolje napisani master rad iz oblasti matematike i najbolje napisani master rad iz oblasti informatike.
Radovi moraju biti odbranjeni do 31. oktobra.
Rok za prijavljivanje je 4. novemar 2016. godine.
Radove dostaviti u Sekretarijat Departmana.