Konkurs za najbolje napisani master rad

Veće Departmana za matematiku i informatiku je donelo odluku da se ustanovi nagrada za najbolje napisani master rad iz oblasti matematike i najbolje napisani rad iz oblasti informatike.

Rok za prijavljivanje je 15. novembar tekuće godine.

Radove dostaviti u Sekretarijat Departmana.