Konkurs za najbolje napisani master rad

Veće Departmana za matematiku i informatiku je na sednici održanoj 6.12.2017. godine donelo odluku da se ustanovi nagrada za najbolje napisani master rad u periodu od 1. novembra 2016. do 1. novembra 2017. godine iz oblasti matematike i najbolje napisani rad iz oblasti informatike.

 

Rok za prijavljivanje radova je 15. februar 2018. godine.

Radove dostaviti u Sekretarijat Departmana.