Konkurs za Dom za nastavno-naučni podmladak

Objavljen je konkurs za privremeni smeštaj u Domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu za period od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine.