Konkurs za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak UNS

Objavljen je konkurs za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu broj: 04 - 17/58  оd 12. decembra 2017.
Konkurs traje do 26.12.2017.

 

Konkurs...