Konkurs za prijavu na program "Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove"

Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine raspisuje konkurs za četvrtu generaciju polaznika Programa "Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove".