Konkurs za najbolje napisani master rad

Veće Departmana za matematiku i informatiku donelo je odluku da se ustanovi nagrada za najbolje napisani master rad iz oblasti matematike i najbolje napisani master rad iz oblasti informatike.

Radovi moraju biti odbranjeni do 31. oktobra.

Rok za prijavljivanje je 15. novemar 2015. godine.

Radove dostaviti u Sekretarijat Departmana.