Javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije školske prakse

Dana 16. decembra 2016. godine Prirodno-matematički fakultet raspisao je JAVNI POZIV ZA IZBOR SARADNIKA PRAKTIČARA ZA POTREBE REALIZACIJE ŠKOLSKE PRAKSE (NASTAVNI PREDMET: MATEMATIKA I NASTAVNI PREDMET: INFORMATIKA). Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem maila  metodika@dmi.uns.ac.rs