Izmene realizacije nastave za predmete Matematičke osnove ekonomije i Mera i integral

- nastava iz predmeta MATEMATIČKE OSNOVE EKONOMIJE M3-21 na studijskim programima: MATEMATIKA M3 (modul Matematika finansija na prvoj godini), DIPLOMIRANI PROFESOR MATEMATIKE M4 (izborni predmet), INFORMATIKA I1 (izborni predmet), DIPLOMIRANI INFORMATIČAR IO (izborni predmet) u školskoj 2015/2016. godini prebacuje se iz zimskog u letnji semestar.

 

- nastava iz predmeta MERA I INTEGRAL MA-07 na master studijskim programima: MATEMATIKA MA (obavezan predmet na drugoj godini), PRIMENJENA MATEMATIKA MB (izborni predmet), MASTER PROFESOR MATEMATIKE MP (obavezan predmet), u školskoj 2015/2016. godini prebacuje se iz zimskog u letnji semestar