Izmena termina i mesta polaganja pismenih ispita

Zbog radova u zgradi Departmana došlo je do izmene termina i mesta polaganja pismenih ispita koji su bili zakazani za 22.8.-24.8. Izmene su označene crvenom bojom u rasporedu. 


Raspored Informatika


Raspored Matematika