Važno obaveštenje za studente na studijskim programima Matematike o izmeni realizacije nastave u školskoj 2019/2020. godini

Obaveštavamo studente na studijskim programima Matematike o izmenama realizacije nastave u školskoj 2019/2020. godini:

 

  • nastava iz predmeta MERA I INTEGRAL se prebacuje iz ZIMSKOG u LETNJI semestar;
  • nastava iz predmeta MATEMATICKE OSNOVE EKONOMIJE se prebacuje iz ZIMSKOG u LETNJI semestar;
  • nastava iz predmeta FINANSIJE 2 se prebacuje iz ZIMSKOG u LETNJI semestar;
  • nastava iz predmeta TEORIJA NEPOKRETNE TAČKE se prebacuje iz ZIMSKOG u LETNJI semestar;
  • nastava iz predmeta TOPOLOGIJA se prebacuje iz LETNJEG u ZIMSKI semetar;