Ispit za studente koji studiraju po planu iz 2005.

Ispit za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije će se u julskom ispitnom roku održati u subotu 2. jula 2016. godine u 14.00 časova u Amfiteatru 1 na DMI. Student je obavezan da prijavi mailom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.