Informatika i matematika u banci – praktični primeri

U četvrtak, 28.4.2016. u 12:15 u A7, na našem Departmanu će gospodin Vladimir Pakuševskij iz Credit Agricole banke održati popularno predavanje pod naslovom " Informatika i matematika u banci – praktični primeri".


Predavanje je namenjeno pre svega studentima matematike i informatike, koje zanima kako banka funkcioniše i koji su zadaci matematičara i informatičara u banci. Verujemo da će predavanje biti interesantno i nastavnicima.

Pozivamo sve zainteresovane da dođu na predavanje, a takođe vas molimo da obavestite i svoje studente. Predviđeno trajanje predavanja je jedan školski čas, dakle od 12:15 do 13:00.