III ciklus priprema za prijemni ispit iz matematike i informatike za buduće studente matematike i informatike

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku

organizuje III ciklus priprema za prijemni iz matematike i informatike za  buduće studente matematike  i informatike.