IAESTE STRUČNA PRAKSA (ZA STUDENTE INFORMATIKE)

Dobili smo ponudu za studentsku stučnu praksu preko udruženja IAESTE, u
Kampinasu, Sao Paulo, Brazil, za jednog studenta informatike. 

 

Detalji ponude su na linku: http://perun.pmf.uns.ac.rs/up/BR-2016-0006SP.pdf

 

Prenosimo i VAŽNU NAPOMENU za studente, iz kancelarije IAESTE:

Dobro pregledajte ponudu i proverite da li ispunjavate sve uslove (requirements).
Obratite pažnju na ukupno trajanje prakse i period u kome možete da obavite praksu.
Takođe Vam skrećem pažnju na visinu zarade i predviđen trošak života.
Ako imate nekih pitanja, slobodno pišite ili nazovite na 063 458 081.
 
Momenta kada na raspodeli odaberete praksu nema odustajanja jer ste tom prilikom obavezni da potpišete ugovor koji vas obavezuje da ispoštujete odredbe koje se tiču studenta,
dok se IAESTE obavezuje da će vam svu potrebnu papirologiju srediti (radna dozvola, viza, osiguranje) i da će se ponuđena praksa realizovati.
 
Nakon toga sledi spremanje dokumenata za finalno apliciranje (CV, motivaciono pismo, uverenje o studiranju, spisak predmeta, pasoš...).
Tokom celog ovog procesa ćete imati pomoć za sve što bude potrebno. Rok za spremanje dokumenata je 7 dana od momenta preuzimanja ponude za praksu.
 
Molim Vas da ni student ni bilo ko drugi još uvek ne kontaktira poslodavca, već da se obratite meni ukoliko imate pitanja, kako ni mi ni njihov lokalni IAESTE ne bi imao problema.
 
MARINA MARINKOV (063 458 081) – IAESTE LOKALNI ODBOR U NOVOM SADU