ERASMUS+ TREĆI POZIV ZA STUDENTSKU MOBILNOST: HAEN, ŠPANIJA (SAMO ZA STUDENTE INFORMATIKE)

Otvoren je treći poziv za stipendiranu studentsku mobilnost u Španiji na Univerzitetu u Haenu, za studente osnovnih studija informatike.

 

Više informacija: https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=809