ERASMUS + PRODUŽEN KONKURS ZA STUDENTSKU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U MILANU

ERASMUS + PRODUŽEN KONKURS ZA STUDENTSKU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U MILANU
Namenjeno studentima PMF-a, na nivou master studija, za oblast: 061 ICT.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. jun 2016. godine do 16 časova.

 

Više informacija