ERASMUS+ KONKURS ZA STUDENTSKU MOBILNOST: HAEN, ŠPANIJA (SAMO ZA STUDENTE INFORMATIKE)

Otvoren je poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Haenu,
Španija, za studente osnovnih studija informatike.

 

Više informacija: https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=700