Tri ERASMUS+ konkursa za studentsku mobilnost: Verona, Solun, Riga

Objavljeni su konkursi za mobilnost studenata matematike (oblast 0541 – Mathematics)
i/ili informatike (oblast 061 - ICTs) za osnovne i/ili master studije, u okviru ERASMUS+
programa, za univerzitete u Veroni, Solunu i Rigi.


Više informacija :