Ekvivalencija studijskih programa M4 i M5, M0 i M5

Na sednicama Veća DMI i Veća PMF usvojene su ekvivalencije predmeta aktuelnih četvorogodišnjih studijskih programa Diplomirani profesor matematike (M0 i M4) sa predmetima novog petogodišnjeg integrisanog studijskog programa M5: Master profesor matematike. Savet PMF je, na predlog Veća DMI, usvojio odluku da se studentima za prelazak (u toku studija) sa starih četvorogodišnjih programa M0 i M4 na novi petogodišnji integrisani studijski program M5, u skolskoj 2018/2019. god. ekvivalencija predmeta neće naplaćivati.