Pušten u rad e-portal za Online prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine

Obaveštavamo vas da je od 19.juna 2019. pušten u rad e-portal za Online prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine.

Online prijava je obavezna.

Kandidati mogu da se prijave na: prijemni.pmf.uns.ac.rs

Kandidati koji se online prijave na konkurs obavezno moraju doći na šalter u zvaničnim terminima za prijavu na konkurs (24.,25. i 26.06 od 9-13h) da potvrde prijavu i prilože potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu.