DVA ERASMUS+ KONKURSA ZA STUDENTSKU MOBILNOST: VARŠAVA I GRONINGEN

Objavljeni su konkursi za mobilnost studenata informatike (oblast 061 - ICTs) u okviru ERASMUS+ programa, za univerzitete u Varšavi i Groningenu.

 

Više informacija dostupno je na sledećim linkovima.

 

Varšava: https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=913
Groningen: https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=911