Dva Erasmus Mundus konkursa za mobilnost za studente i zaposlene

U toku su dva konkursa za mobilnost na svim nivoima u okviru Erasmus Mundus programa:

 

1. ERASMUS MUNDUS ACTION 2 SUNBEAM PROJEKAT AKADEMSKE MOBILNOSTI NA SVIM NIVOIMA
Više informacija

 

2. GREEN-TECH-WB MREŽA ZA AKADEMSKU MOBILNOST NA SVIM NIVOIMA U OKVIRU ERAZMUS MUNDUS PROGRAMA
Više informacija