Preporuka Schneider Electric DMS NS za izbor predmeta na master studijama informatike

Na stranici Schneider Electric DMS NS je objavljena preporuka te firme vezana za izbor predmeta na master studijama informatike za školsku 2013/2014. godinu. Studenti koji poštuju ovu preporuku, imaće prednost prilikom konkurisanja za dobijanje stipendije koju dodeljuje firma Schneider Electric DMS NS D.O.O. iz Novog Sada. Za sva dodatna pitanja se možete obratiti dr Milošu Rackoviću.