DMI postao punopravni ECMI edukacioni čvor

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu je sa svojim master studijskim programom PRIMENJENA MATEMATIKA (MB) nedavno postao punopravni ECMI (http://ecmiindmath.org/) edukacioni čvor (educational node). Na ovaj način DMI je postao jedini punopravni ECMI edukcioni čvor van Evropske unije, a zajedno sa Univerzitetom u Sofiji i jedini punopravni edukacioni čvor u istočnoj Evropi.

 

ECMI komisija je visoko ocenila naš master studijski program PRIMENJENA MATEMATIKA, prepoznavši ga kao moderan studijski program koji pruža mogućnost praćenja savremenih tokova u primenjenoj matematici i koji je u potpunosti usaglašen sa visokim ECMI standardima.

 

ECMI (Europian Consortium for Mathematics in Industry) je konzorcijum akademskih institucija iz Evrope i industrijskih kompanija koji u kooperaciji deluju prvenstveno sa ciljem da promovišu i podrže matematičko modeliranje u aktivnostima koje su od društvene i ekonomske važnosti.  Drugi važan cilj koji ovaj konzorcijum ima je da edukuje matematičare za rešavanje realnih problema i da na taj način poveća broj matematičkih eksperata u odgovarajućoj oblasti primenjene matematike.

 

Kao punopravni član ove velike evropske matematičke porodice, Departman za matematiku i informatiku imaće brojne prednosti. ECMI redovno organizuje razne vidove okupljanja, konferencije namenjene nastavnicima i studentima, zimske i letnje škole za studente, okupljanja u cilju modeliranja stvarnih problema iz prakse (tzv. Modelling Week), objavljuje pozive za razne projekte, objavljuje mogućnosti za posao u evropskim kompanijama i slično. Studenti preko kurseva iz oblasti primenjene matematike razmenjuju svoja iskustva i znanja, što je veoma važno i korisno.

 

Ono što je važno istaći je da će studenti master studijskog programa PRIMENJENA MATEMATIKA Deparmana za matematiku i informatiku, pored diplome Univerziteta u Novom Sadu, moći dobiti i ECMI sertifikat ukoliko ispune precizno određene dodatne uslove: studiranje tokom jednog semestra u inostranstvu (u nekom od ECMI edukacionih čvorova), učešće u radu tokom skupa ECMI Modelling week i pisanje završnog master rada u kome se matematičkim modeliranjem rešava realni problem iz prakse.