Computer Science 0 - 2013

Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje pripremni kurs za lakše praćenje nastave računarstva na Departmanu za matematiku i informatiku - Computer Science 0.


Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači koji već nekoliko godina predaju kako na fakultetu, tako i u srednjoj školi.


Predviđene teme:


 • Osnovni pojmovi u programiranju
 • Jednostruka i višestruka grananja
 • Određena iteracija
 • Neodređena iteracija sa uslovom na početku
 • Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
 • Poređenje iteracija
 • Naprednije kombinovanje naredbi

Nastava će se održavati u sledećim terminima:

 

  1. Utorak, 17. septembar 2013, od 13-17h, učionica 65, 3. sprat, DMI
  2. Sreda, 18. septembar 2013, od 9-13h, učionica 65, 3. sprat, DMI
  3. Četvrtak, 19. septembar 2013, od 8-12h, Poljoprivredni fakultet, amfiteatar
  4. Petak, 20. septembar 2013, od 16-20h, Tehnološki fakultet, amfiteatar

Časovi su BESPLATNI za studente PMF-a i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku (Trg Dositeja Obradovića 4).