Code9 radionice

Code9 projekat je nastao iz višegodišnje uspešne saradnje internacionalne IT kompanije Levi9 IT Services i Udruženja studenata elektrotehnike Evrope – Lokalni komitet Novi Sad (EESTEC LC Novi Sad). Code9 čini niz radionica na temu web programiranja i automatskog testiranja. Radionice su koncipirane da studentima bliže pokažu koji su trendovi u ovim oblastima u svetu i kod nas, kao i ono što će ih čekati nakon završetka fakulteta po zapošljavanju. Velika zainteresovanost studenata razlog je što će se radionice organizovati šestu godinu za redom u Novom Sadu. Code9 do sada su uspešno pohađali studenti Prirodno matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i studenti Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu. Kursevi se sastoje od 4 radionice, koje će se održavati sukcesivno subotama u trajanju od 4 časa (jedna radionica traje 4 časa). Kursevi za studente PMF-a i FTN-a će se održati vikendima u periodu od 12. maja do 2. juna.