VAŽNO!!! STUDENTIMA NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA MATEMATIKE (M0, M3, M4, M, M5) - ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

1.    Analiza 2 (M4 i M3), za studente koji nisu položili predmet


•    Studenti M3 smera koji su slušali, a nisu položili Analizu 2 prijavljuju ponovo taj predmet u ovoj školskoj godini i slušaju i polažu zajedno sa M smerom kod predmetnog nastavnika S. Konjik.

•    Studenti M0 i M4 smerova koji su slušali, a nisu položili Analizu 2 prijavljuju ponovo taj predmet u ovoj školskoj godini i slušaju i polažu zajedno sa M5 smerom kod predmetnog nastavnika J. Aleksić.

U oba slučaja važi:
•    Studenti smerova M3, M0 i M4 (staru) Analizu 2 polažu tako što prvi deo predispitnih obaveza polažu sa novom Analizom 2, a drugi deo predispitnih obaveza polažu sa Analizom 3, prema rasporedu polaganja ispita DMI, sa izuzetkom januarskog i aprilskog ispitnog roka 2020. god.

•    U januarskom i aprilskom roku 2020. god. će predispitne obaveze biti kao i prošle školske godine, u istom terminu polagaće se oba dela (iz diferencijalnog i integralnog računa), jer će se ispit iz Analize 3 prvi put organizovati u junskom roku.

2.    Studenti koji su položili Analizu 2 po starom, a u međuvremenu su prešli na novi plan


Stara Analiza 2 je ekvivalentna sa novim predmetima Analiza 2 + Analiza 3. Trenutno im na portalu stoji da su  položili samo Analizu 2, a Analizu 3 jos ne mogu ni da prijave, jer se ona odrzava u letnjem semestru.

Studenti treba da prijave predmet Analiza 3 kad dodje letnji semestar, posle da prijave ispit i onda bi odgovarajuce profesorice (Sanja Konjik ili Jelena Aleksić) trebalo da upisu ocenu iz Analize 2. Pošto su u međuvremenu dve profesorice zamenile mesta na M (M3) i  M5 (M4), njih dve treba da izmene podatke o studentima. Ocenu iz Analize 3 upisuje profesorica koja je trenutno zadužena za taj predmet na odgovarajucem smeru.

 

3. Nastava iz Predmeta Osnovi geometrije 2 (smerovi M i M5) se prebacuje iz zimskog u letnji semestar


4.  Algebra 2 za studente koji su na nekom od starih studijskih programa

Za predmet sa starih studijskih programa Algebra 2 (smerovi M3 i M4) zadužuje se vanredni profesor dr Nebojša Mudrinski (asistent Samir Zahirović). To znači sprovođenje ispita i konsultacije, kao i za sva pitanja koja se odnose na taj kurs. Studenti M3 i M4 smera sadržaj kursa Algebra 2 mogu pratiti kombinacijom tema koje se izlažu u okviru kurseva Linearna algebra i Algebra 1 na novim studijskim programima (M i M5).

 

5.    Linearna algebra za M3 i M4

Za studente sa starih studijskih programa zadužuju se sledeći profesori:
•    Za studente M3 smera vanredni profesor dr Ivica Bošnjak,
•    Za studente M4 smera docent dr Boriša Kuzeljević.

Studentima se sugeriđe da staru Linearnu algebru prate na novim kursevima Linearne algebre i Algebre 1 na odgovarajućem smeru (studenti M3 na smeru M, a studenti M4 na smeru M5).

6.    Istorija matematike

Za predmet Istorija matematike za školsku 2019/2020. godinu zadužuje se prof. Ljiljana Gajić.