Nastava Sociologije

Nastava iz predmeta Sociologija kod dr Marka Škorića održava se četvrtkom od 11-13 (GIS 2, Plava zgrada, 1.sprat)


Informacija se nalazi na sajtu:
http://www.dgt.uns.ac.rs/raspored_letnji_2017.pdf