Raspored časova - I. godina

Objavljen je raspored časova za zimski semestar 2014. godine na Departmanu za matematiku i informatiku. Raspored je privremen, jer nisu definisane sale za sve predmete. Pratite redovno promene na sajtu i oglasnoj tabli.