Raspored časova

Objavljen je raspored časova za letnji semestar 2013. godine na Departmanu za matematiku i informatiku. Raspored je privremen, jer nisu definisane sale za sve predmete. Pratite redovno promene na sajtu i oglasnoj tabli.