Obaveštenje o naknadnim izmenama izbornih predmeta u letnjem semestru 2013/2014

Obaveštavamo Vas da kao i do sada studenti koji su upisani na Departman za matematiku i informatiku imaju pravo da samo u prve dve nedelje semestra prijavljuju, odjavljuju i menjaju predmete izabrane za taj semestar.

Nakon isteka te dve nedelje to neće biti dozvoljeno.