Predavanja iz predmeta Verovatnoća

Predavanja iz predmeta Verovatnoća kod dr Danijele Rajter Ćirić 16.10 i 17.10. neće se održati