Predavanja i vežbe iz Numeričke analize 1 za treću godinu M3 i M4 smera

Predavanja i vežbe iz Numeričke analize 1 za treću godinu M3 i M4 smera počeće 18.10. u terminima po rasporedu, osim vežbi za M4 smer koje će početi u 10.15h.