Obaveštenje za studente smera Primenjena matematika-nauka o podacima

Predavanja iz predmeta Stohastički procesi (Stochastic processes) na master studijskom programu Primenjena matematika-nauka o podacima neće biti održana 20.10.2016. zbog upisa studenata DMI na master studijske programe (termin upisa se preklapa sa terminom predavanja). Nastava iz ovog predmeta počeće u četvrtak, 27.10.2016. po rasporedu.