Nastava iz predmeta Verovatnoća za studente M4 smera

Predavanja iz predmeta Verovatnoća kod dr Danijele Rajter Ćirić za studente M4 smera  održaće se u  Amfiteatru V u 12h (umesto sale 65).