Nastava iz predmeta Verovatnoća za studente M3 smera

Predavanja iz predmeta Verovatnoća kod dr Danijele Rajter Ćirić za studente M3 smera umesto ponedeljka (državni praznik) održaće se u utorak Amfiteatar V u 12h.