Nastava iz Metodike programiranja

ZA STUDENTE KOJI U ZIMSKOM SEMESTRU SLUŠAJU PREDMET „METODIKA PROGRAMIRANJA“

 

Nastava iz predmeta „Metodika programiranja“ počinje u petak
21. oktobra 2016. godine sa početkom u 10:00, u sali 15, prizemlje DMI-a.

 

Novi Sad, 13.10.2016.                                      prof. dr Mirjana Ivanović