Početak nastave na DMI 19.2.2018.

Nastava na Departmanu za matematiku i informatiku u letnjem semestru počinje 19.2.2018.