predmet Konstrukcija kompajlera

Studenti koji slušaju predmet Konstrukcija kompajlera kod prof. Mirjane Ivanović

 

- nastava iz ovog predmeta počinje u petak 19.10. prema rasporedu od 14-17 u sali 64.