Izmena realizacije nastave iz predmeta Teorija grupa

Nastava iz predmeta TEORIJA GRUPA na studijskim programima: MATEMATIKA M3 (modul Teorijska matematika) na trećoj godini i DIPLOMIRANI PROFESOR MATEMATIKE M4 (obavezan predmet) u školskoj 2016/2017. godini prebacuje se iz letnjeg u zimski semestar