Izborni predmeti na smeru Data Science

U ovom (letnjem) semestru na smeru (MDS) Applied mathematics:Data Science će biti dostupni sledeći izborni predmeti:


1. Vremenske serije
2. Uvod u digitalnu obradu signala
3. Statističke teorije mašinskog učenja i obrade signala
4. Teorija informacija i mreže.