Doktorski kursevi iz Algoritama, Kombinatorike i Optimizacije

Računarski fakultet (RAF) u saradnji sa Matematičkim institutom SANU nastavlja započetu organizaciju doktorskih kurseva. U letnjem semestru 2013. organizovaće se kursevi: Teorija grafova i Dizajn i analiza algoritama.


Prijave kandidata do 20.02.2013.