Mehanika kroz matematičko modeliranje

 

Konferencija

”Mehanika kroz matematičko modeliranje”

je posvećena sedamdesetogodišnjici rođenja akademika Teodora Atanackovića, kao priznanje za njegova dostignuća i doprinos u oblasti mehanike i primenjene matematike.

Biće održana u periodu 6. septembar—11. Septembar 2015 u svečanoj sali Ogranka SANU u Novom Sadu.

Svečano otvaranje konferencija će se održati u Ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu 7. septembra u 10:30 časova.


Cilj konferencije je da se predstave i analiziraju rezultati u okviru modernih trendova različitih oblasti mehanike i primenjene matematike

Na konferenciji će učestvovati više od pedeset naučnika iz dvanaest zemalja a biće održano preko dvadeset plenarnih predavanja.

Sve informacije o konferenciji možete naći na adresi

www.mtmm2015.rs

 

Kopredsednici programskog odbora
akademik Stevan Pilipović, akademik Zoran Petrović

Predsednik organizacionog odbora Dušan Zorica