Završni ispiti u vanrednom ispitnom roku oktobar 3

Završni ispiti u vanrednom ispitnom roku oktobar 3 iz predmeta:

 

  • Bulove algebre i optimizacija,
  • Finansije 1,
  • Matematičke osnove ekonomije,
  • Information Theory and Networks
  • Statistics Theory for Learning and Signal Processing

 

održaće se  u četvrtak, 3.10.2019. u 8 h u sali 65.  Ispiti u vanrednom ispitnom roku oktobar 3 za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije održaće se u četvrtak, 3.10.2019. u 8 h u sali 65. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.