Završni ispiti u Oktobru 3

Završni ispiti u Oktobru 3 iz predmeta: 

Statist. theory for learning and signal processing 
Finansije 1 
Matematičke osnove ekonomije 
Bulove algebre i optimizacija 

će se održati u petak, 20.10. od 10h u Amfiteatru 1.