Pismeni ispit iz Verovatnoće i Statistike

Pismeni ispit za studente A1 smera pomera se sa 28.1. na 26.1. 2014. sa početkom u 13:00 na Tehnološkom fakultetu i na Poljoprivrednom fakultetu.